Anmälan Herrar Elit

Inbjudan PDF

200kr Innan 2018.06.01
Från 2018.06.02 tas en administrativ kostnad på 100kr ut per anmäld cyklist vid uthämtande av nummerlapp.

BG 279-6258
9024 17 56 407 konto Länsförsäkringar bank

Swish används för Mustaschkampens delar
123 006 81 89

  • Föreläsningarna
  • Välgörenhetsrakningar
  • Mustaschvarven